Fri frakt & 5 dagars garanti.

Företag Privat

Fairtrade. Dubbel omtanke!

 

Fairtrade handlar om människan bakom produkten och genom att skicka Fairtrade-märkta snittblommor bidrar du till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom får bättre ekonomi, att barnarbete motverkas och att fler får tillgång till utbildning. Fairtrades kriterier innebär även att odlaren får ett minimipris för råvaran vilket skapar trygghet och möjlighet till utveckling. Titta efter Fairtrade-märket på vår hemsida nästa gång du ska skicka blommor till någon du bryr dig om!


Bring change


När man handlar en Fairtrade-märkt produkt sättes en del av köpesumman av till en Fairtrade-premiefond som används till att utveckla lokalsamfundet. Premiefonden styrs via en kommitté som består av utvalda arbetare och representanter från företaget och används till att utveckla lokalsamhället, t ex investeringar i en ny skola, hälsovård eller i jordbruket. Dessutom motverkas barnarbete samtidigt som det säkerställs att anställd arbetskraft får avtalsenliga löner och förbättrade arbetsvillkor. 

Skicka Fairtrade blommor

Fairtrade-Buketter

på en av våra plantage

Fairtrade bidrar till utbildning


Stipendier till de anställdas barn för att gå i grundskola, gymnasium och vidare till universitet.

Fairtrade bidrar till vårdcentraler


Vårdcentral för en god hälsa där arbetarna får regelbundna medicinska undersökningar.

Fairtrade bidrar med daghem


Daghem med tillgång till balanserad kost för de anställdas barn.

Fairtrade hjälper till med hushåll


Utrustning till hushåll i form av t.ex. energieffektiva spisar samt projekt för att säkerställa en balanserad kost.

Fairtrade blommor från Kenya

Fairtrade från Kenya

 

Våra Fairtrade-buketter innehåller blommor från Kenya. En av våra huvud-plantager har odlat Fairtrade sedan 2003 och har cirka 2900 anställda. Nästan hälften av de tillsvidareanställda är kvinnor och över hälften av de anställda är medlemmar i en fackförening.
 
Vi vet att Fairtrade har stor betydelse för de som arbetar på plantagen, för deras familjer och det lokala samhället där arbetarna bor. Genom att du skickar Fairtrade-blommor så kan vi tillsammans göra skillnad!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev – få 5% rabatt på ett köp